سه شنبه 13 خرداد 1399 - Tuesday, June 2, 2020
تاریخ :1398/12/28 7:48 AM
آمار مصدومان چهارشنبه سوری ۹۸
شما می‌توانید رویداد‌ها و آمار مصدومان و فوتی‌های چهارشنبه سوری سال ۹۸ را در این گزارش خبری بخوانید.

به گزارش بصیرآنلاین، شما می‌توانید رویداد‌های چهارشنبه سوری سال ۹۷ را در این گزارش خبری بخوانید.

چهارشنبه سوری امسال در دل بحران کروناست و توصیه می شود که این روز را در خانه بمانیم.

 

۷۵۱ مصدوم و ۲ فوتی در چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۰۰:۳۰

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۲۳:۴۵  امروز ۷۵۱ مصدوم (۶۱۲ مردو ۱۳۹ خانم)  بر جای گذاشته است.

او با بیان اینکه این آمار در سطح کشور است، گفت:  متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تا کنون ۷۵۱ نفر مصدوم و از این تعداد ۵۲۰ نفر درمان و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۳۹ نفر دچار نقض عضو و ۲۲۰ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند و ۲ نفر (مرد  ۲۳ ساله  از اسلامشهر) - (مرد  ۲۰ ساله از تهران) جان خود را از دست داده اند.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به بیشترین مصدوم در استان‌های تهران با ۱۹۰، آذربایجان غربی با ۹۳ و آذربایجان شرقی با ۸۲ نفر مصدوم است.

۶۰۳ مصدوم و ۲ فوتی در چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۲۳:۲۵
مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور  اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۲۳:۱۵ امروز ۶۰۳ مصدوم (۴۹۴ مردو ۱۰۹ خانم) بر جای گذاشته است.

او با بیان اینکه این آمار در سطح کشور است، گفت:  متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تا کنون ۶۰۳ نفر مصدوم و از این تعداد ۳۹۹ نفر درمان و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۳۲ نفر دچار نقض عضو و ۱۸۳ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند و ۲ نفر (مرد  ۲۳ ساله  از اسلامشهر) - (مرد  ۲۰ ساله از تهران) جان خود را از دست داده اند.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به بیشترین مصدوم در استان‌های: تهران با ۱۵۰، آذربایجان شرقی با ۷۱ و آذربایجان غربی با ۶۷ مصدوم است.

۴۷۰ مصدوم و ۲ فوتی در چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۲۲:۲۰

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور  اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۲۲:۱۵ امروز ۴۷۰ مصدوم (۳۸۹ مردو ۸۱ خانم) بر جای گذاشته است.

او با بیان اینکه این آمار در سطح کشور است، گفت:  متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تا کنون ۴۷۰ نفر مصدوم و از این تعداد ۳۰۴ نفر درمان و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۲۵ نفر دچار نقض عضو و ۱۲۳ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند و ۲ نفر (مرد  ۲۳ ساله  از اسلامشهر) - (مرد  ۲۰ ساله از تهران) جان خود را از دست داده اند.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به استان‌های تهران با ۱۱۶، آذربایجان غربی با ۵۴ و آذربایجان شرقی با ۴۶ مصدوم است.

۳۳۰ مصدوم و ۲ فوتی در حوادث چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۲۱:۵۰
مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۲۱:۴۵ امروز ۳۳۰ مصدوم (۲۶۶ مردو ۶۴ خانم) بر جای گذاشته است.

او با بیان اینکه این آمار در سطح کشور است، گفت:  متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تا کنون ۱۹۶ مصدوم و از این تعداد ۱۹۶ نفر درمان و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۲۱ نفر دچار نقض عضو و ۹۰  نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند و ۲ نفر (مرد  ۲۳ ساله  از اسلامشهر) - (مرد  ۲۰ ساله از تهران) جان خود را از دست داده اند.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به استان‌های تهران با ۷۱، آذربایجان شرقی با ۳۲ و کرمانشاه با ۲۹ مصدوم است.

۲۵۸ مصدوم و ۲ فوتی در حوادث چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۲۱:۱۷

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور  اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۲۱:۱۵ امروز ۲۵۸ مصدوم (۲۱۶ مردو ۴۲ خانم) بر جای گذاشته است.

او با بیان اینکه این آمار در سطح کشور است، گفت:  متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تا کنون ۲۵۸ نفر مصدوم و از این تعداد ۱۵۴ نفر درمان و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۱۸ نفر دچار نقض عضو و ۶۳ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند و ۲ نفر (مرد  ۲۳ ساله  از اسلامشهر) - (مرد  ۲۰ ساله از تهران) جان خود را از دست داده اند.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به استان‌های تهران با ۵۶، آذربایجان شرقی با ۲۵ و کرمانشاه با ۲۱ مصدوم است.

۱۸۷ مصدوم و ۲ فوتی در حوادث چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۲۰:۴۷

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور  اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۲۰:۴۵ امروز ۱۸۷ مصدوم (۱۵۹ مرد و ۲۸ خانم) بر جای گذاشته است.

او با بیان اینکه این آمار در سطح کشور است، گفت:  متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تا کنون ۱۸۷ نفر مصدوم و از این تعداد ۱۰۱ نفر درمان و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۱۵ نفر دچار نقض عضو و ۴۲ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند و ۲ نفر (مرد  ۲۳ ساله  از اسلامشهر) - (مرد  ۲۰ ساله از تهران) جان خود را از دست داده اند.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به استان‌های تهران با ۳۴، آذربایجان شرقی با ۱۹ و آذربایجان غربی با ۱۵ نفر مصدوم است.

۱۴۰ مصدوم و یک فوتی در حوادث چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۲۰:۲۰

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۲۰:۱۵ امروز ۱۴۰ مصدوم بر جای گذاشته است.

او با بیان اینکه این آمار در سطح کشور است، گفت: متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تا کنون ۱۴۰ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۵۹ نفر از آنها درمان و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۱۲ نفر دچار نقض عضو و ۲۷ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند و یک نفر جان خود را از دست داده است.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به استان‌های تهران با ۲۰، کردستان با ۱۷ و آذربایجان غربی با ۱۴ مصدوم است.

مصدومیت ۸۶ نفر در حوادث چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۲۰:۰۵

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور  اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری سال جاری تا ساعت ۱۹:۳۰ روز جاری ۸۶ مصدوم بر جای گذاشته است.

او با بیان اینکه این آمار در سطح کشور است، گفت: متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تا کنون ۸۶ تن مصدوم شدند که از این تعداد ۳۴ نفر از آن‌ها درمان و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۱۰ نفر دچار نقض عضو و ۱۵ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند.

 

یک فوتی و ۱۲ مصدوم حوادث چهارشنبه سوری تهران
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۹:۴۵

پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از EOC دریافت شده است، حوادث چهارشنبه سوری سال جاری تا ساعت ۱۹:۳۰ روز جاری ۱۳ مصدوم (۱۲ آقا و یک خانم) بر جای گذاشته است.

او گفت: متاسفانه علیرغم تمام توصیه‌ها تاکنون ۱۳ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۲ نفر در محل درمان و ۱۲ نفر به بیمارستان منتقل شده اند و یک نفر جان خود را از دست داده است.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: ۷ مصدوم به بیمارستان مطهری، ۲ مصدوم به بیمارستان فارابی و یک مصدوم به بیمارستان حضرت رسول منتقل شده اند.

آمار مصدومان چهارشنبه سوری بیمارستان مطهری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۸:۵۰
مصطفی ده مرده ای رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری  با اشاره به آمار حوادث چهارشنبه سوری سال ۹۸ اظهار کرد: از امروز صبح تاکنون ۱۰ مصدوم مرتبط با حوادث چهارشنبه سوری به بیمارستان مطهری مراجعه کرده اند.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی بیمارستان شهید مطهری ادامه داد:  از ۱۰ مصدوم چهارشنبه سوری تاکنون  ۳ نفر سرپایی درمان و ۶ نفر بستری شدند و یک جوان ۲۰ ساله به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

آمار مصدومان چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۸:۳۷

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۱۸:۳۰ امروز، ۵۴ مصدوم (۵۱ مرد و ۳ خانم) بر جای گذاشته است.

سخنگوی اورژانس کشور ادامه داد: از ۵۴ مصدوم، ۲۰ نفر درمان و ترخیص، ۸ نفر دچار نقص عضو و ۱۱ نفر دچار آسیب چشمی شدند.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به استان‌های تهران و کردستان  است و هر کدام از این دو استان ۵ مصدوم مربوط به چهارشنبه سوری داشتند.

آمار مصدومان چهارشنبه سوری بیمارستان مطهری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۸:۱۵
مصطفی ده مرده ای رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری با اشاره به آمار حوادث چهارشنبه سوری سال ۹۸ اظهار کرد: از امروز صبح تاکنون ۶ مصدوم مرتبط با حوادث چهارشنبه سوری به بیمارستان مطهری مراجعه کرده اند.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی بیمارستان شهید مطهری ادامه داد:  از ۶  مصدوم چهارشنبه سوری تاکنون  ۳ نفر سرپایی درمان و ۳ نفر بستری شدند.

آمار مصدومان چهارشنبه سوری ۹۸

 

آمار مصدومان چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۷:۳۳

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال  اظهار کرد: حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۱۷:۳۰ امروز، ۳۵ مصدوم بر جای گذاشته است.

سخنگوی اورژانس کشور ادامه داد: از ۳۵ مصدوم، ۱۲ نفر نفر درمان و ترخیص، ۷ نفر دچار نقص عضو و ۵ نفر دچار آسیب چشمی شدند.

خالدی یادآوری کرد: بیشترین مصدوم ها مربوط به استان‌های خراسان رضوی، سمنان و کردستان  است و هر کدام از این سه استان ۴  مصدوم مربوط به چهرشنبه سوری داشتند.

آمار مصدومان چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۷:۰۴

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال  اظهار کرد: حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز، ۳۱ مصدوم بر جای گذاشته است.

سخنگوی اورژانس کشور ادامه داد: از ۳۱ مصدوم، ۱۲ نفر نفر درمان و ترخیص، ۷ نفر دچار نقص عضو و ۴ نفر دچار آسیب چشمی شدند.

آمار مصدومان چهارشنبه سوری
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۴:۵۵

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: حوادث چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۱۴:۴۵ امروز، ۱۸ مصدوم بر جای گذاشته است.

سخنگوی اورژانس کشور ادامه داد: از ۱۸ مصدوم، ۵ نفر درمان و ترخیص شدند.

آمار مصدومان چهارشنبه سوری ۹۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۴:۳۳

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: تاکنون ۶ مصدوم چهارشنبه سوری داشتیم که ۲ نفر درمان و ترخیص شدند.

سوختگی هنگام ضدعفونی دست با الکل
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۳:۲۸

مصطفی ده مرده ای رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی بیمارستان شهید مطهری ضمن هشدار هنگام ضدعفونی دست ها با الکل و محلول های الکلی گفت: امروز چندین مورد مراجعه به بیمارستان داشتیم که در هنگام ضدعفونی دست ها فرد در مجاورت آتش بوده و دچار سوختگی شده است.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی بیمارستان شهید مطهری ادامه داد: مردم در هنگام ضدعفونی دست ها با الکل و مواد الکلی احتیاط  کنند تا در  مجاورت آتش نباشند.

آمار مصدومان چهارشنبه سوری ۹۸ از اول اسفند تاکنون
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۳:۲۱

مصطفی ده مرده ای رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری با اشاره به آمار حوادث چهارشنبه سوری سال ۹۸ اظهار کرد: از اول اسفند تاکنون  ۱۵ نفر مرتبط با حوادث چهارشنبه سوری به بیمارستان مطهری مراجعه کرده اند.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی بیمارستان شهید مطهری ادامه داد:  از ۱۵ مصدوم چهارشنبه سوری تاکنون ۹ نفر سرپایی درمان و ۶ نفر بستری شدند.

انتهای پیام/

نرم‌افزار اندرویدی مودم‌یار - ModemYar
مرکز خیریه نگهداری معلولین ذهنی نوشیروانی بابل
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
شرکت دانش بنیان ابررایانه طبرستان abarsoft.ir
محل تبلیغات شما
نظرات شما
+ نظردهید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بصیرآنلاین می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2020 BasirOnline website.
All rights reserved. Reproduction is permitted by referring to the source.