پنجشنبه 10 مهر 1399 - Thursday, October 1, 2020
تاریخ :1398/10/28 9:20 AM
برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال
فدراسیون فوتبال اطلاعیه شماره یک را در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صادر کرد.

به گزارش بصیرآنلاین، به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اطلاعیه شماره یک مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.

بدینوسیله در اجرای مفاد اساسنامه فدراسیون مقرر است، مجمع فدراسیون فوتبال با حضور اعضاء مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست‌های انتخابی فدراسیون در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ برگزار شود.

فلذا، کلیه افراد علاقمندکه دارای شرایط مشروحه ذیل می‌باشند، می‌توانند در پست‌های انتخابی فدراسیون ثبت نام نمایند.

۱. شرایط ثبت نام در پست ریاست فدراسیون طبق ماده ۳۹ اساسنامه فدراسیون شامل:

۱-۱) تابعیت ایران و سکونت در ایران.

۲-۱) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح.

۳-۱) دارا بودن سن حداقل ۳۵ سال و حداکثر ۶۵ سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات.

۴-۱) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

۵-۱) دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت.

۶-۱) در اجرای بند ۳ از ماده ۳۹ نامزد‌های پست ریاست باید اسامی پیشنهادی خود برای پست‌های نواب رئیس را در فرم شماره ۱ بصورت مکتوب ذکر نمایند. لازم به ذکر است نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

۲. شرایط ثبت نام در سایر پست‌های هیات رئیسه طبق بند ۴ از ماده ۳۳ اساسنامه فدراسیون شامل:

۱-۲) تابعیت ایرانی و سکونت در ایران.

۲-۲) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح.

۳-۲) دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام و حداکثر ۶۵ سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات.

۴-۲) دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت.

۵-۲) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

۳. سایر شرایط برای انتخابات بشرح ذیل می‌باشد:

۱-۳) طبق بند‌های ۱ و ۲ ماده ۳۳ اساسنامه:

۱-۱-۳) هیات رئیسه شامل ۹ نفر می‌باشند:

الف: رئیس فدراسیون.

ب: نایب رئیس اول.

ج: نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات.

د: نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان؛ و: پنج نفر اعضاء دیگر شامل: یک نفر از بین روسای هیات‌های استانی، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند.

۲-۱-۳) تمامی اعضاء هیات رئیسه باید توسط مجمع انتخاب یا برکنار شوند. هر یک از نامزد‌های شرکت کننده در انتخابات مجمع باید حداقل توسط ۵ نفر و رئیس فدراسیون توسط ۱۰ نفر از اعضاء مجمع پیشنهاد شده باشند.

۳-۱-۳) اعضای هیات رئیسه برای ثبت نام در همان پست در دوره بعدی، نیازی به اخذ تائیدیه از اعضای مجمع ندارند.

۴-۱-۳) دوره فعالیت رئیس فدراسیون، نواب رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه ۴ سال است و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های متوالی بلامانع است.


بیشتر بخوانید: برانکو دوباره در صدر گزینه‌های تیم ملی قرار گرفت


۲-۳) نحوه ثبت نام و بررسی مدارک نامزد‌ها براساس دستورالعمل ضمیمه الف اساسنامه انجام می‌گردد.

۱-۲-۳) مدارک داوطلبان نامزد پست‌های انتخابی فدراسیون بشرح ذیل می‌باشد:

الف: مدارک عمومی هر پست:

۱. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.

اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
دو قطعه عکس ۴Í۶ با زمینه روشن.
اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیرو‌های مسلح برای آقایان.

تبصره: اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن در موعد مقتضی عودت می‌گردد.

 

ب: مدارک اختصاصی هر پست:

۱. تکمیل فرم داوطلبی برحسب پست انتخابی:

فرم شماره ۱ توسط داوطلب نامزد پست ریاست.
فرم شماره ۲ توسط نواب رئیس پیشنهادی.
فرم شماره ۳ توسط داوطلب نامزدی سایر پست‌های هیات رئیسه.

ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت:

سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیرکل در فدراسیون‌های ورزشی.
سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا همطراز آن‌ها در مشاغل دولتی.
سابقه مدیرعاملی در شرکت‌های ثبت شده فعال در بخش خصوصی.
سابقه ریاست در هیات‌های فوتبال استان‌ها.
سابقه مدیرعاملی در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر و یا لیگ دسته اول.

 

۲-۲-۳) برای پست انتخابی شرایط ذیل الذکر نیز باید رعایت شود:

داوطلبان نامزدی پست نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان فقط باید از بین بانوان باشد.

۳-۲-۳) مدت ثبت نام ۱۰ روز اداری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (باستثناء پنجشنبه‌ها که از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) تعیین می‌شود.

۴-۲-۳) کلیه نامزد‌های هر یک از پست‌های انتخابی می‌توانند شخصاً یا با معرفی نماینده رسمی (با در دست داشتن معرفی نامه کتبی) از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ در روز‌های اداری از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (باستثناء پنجشنبه از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدی به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

ضمناً، علاوه بر فرم داوطلبی، یک نسخه اساسنامه جهت آگاهی و بهره برداری لازم در اختیار نامزد‌ها قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است نامزد‌ها می‌بایست شخصاً فرم‌های تکمیل شده را بهمراه نسخ اصل کلیه مدارک خواسته شده (مدارک عمومی و اختصاصی) تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به دبیرخانه مجمع تحویل نمایند و پس از مهر و امضاء فدراسیون رسید اخذ نمایند.
نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

۳-۳) اختیارات اعضاء مجمع درخصوص فرم‌های پیشنهادی نامزد‌های پست انتخابی:

هر یک از اعضاء مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزد‌ها بشرح ذیل هستند:

 

الف: پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست (فرم شماره ۴).

ب: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس اول (فرم شماره ۵). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست نایب رئیس اول درصورتی قابل طرح می‌باشد که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.

ج: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس دوم (فرم شماره ۶). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست نایب رئیس دوم درصورتی قابل طرح می‌باشد که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.

د: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس سوم (فرم شماره ۷). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست نایب رئیس سوم درصورتی قابل طرح می‌باشد که نامزدمذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.

ه: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین روسای هیات‌های استانی (فرم شماره ۸)؛ و: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر یا لیگ دسته یک (فرم شمار ۹).

ز: پیشنهاد برای ۳ پست سایر اعضاء هیات رئیسه (فرم شماره ۱۰).

علی ایحال نظر به اهمیت نقش هیات رئیسه در اداره فدراسیون و اختیار اعضاء محترم مجمع برای معرفی نامزد‌های مورد نظر خود درفرم‌های پیش بینی شده، می‌بایست شخصاً و یا با اعزام نماینده رسمی (با در دست داشتن معرفی نامه کتبی) جهت دریافت اوراق مربوط به فرم‌های پیشنهاد نامزد‌ها از ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۷ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در روز‌های اداری به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند. انتظار می‌رود که با رعایت دقت و لحاظ موارد ذیل، اقدام شایسته معمول دارند:

کلیه فرم‌های پیشنهادی نامزد‌ها را به صورت دقیق و خوانا تکمیل و ضمن امضاء به مهرآن نهاد ممهور (در خصوص اعضاء حقیقی فرم‌ها می‌بایست امضاء و به اثر انگشت منقوش گردد) و در روز‌های اداری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (پنجشنبه‌ها از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) مهلت دارند فرم‌ها را از طریق نمابر به شماره ۸۸۶۱۱۳۳۳ یا پست الکترونیکی به آدرس Congress@ffiri.ir ارسال و الزامی است اصل فرم‌ها نیز توسط عضو مجمع یا نماینده رسمی وی (با ارائه معرفی نامه کتبی) مستقیماً به دبیرخانه مجمع تحویل گردد و در قبال اصل فرم‌ها حتماً رسید اخذ شود.
هرگونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضاء یا مهر یا اثر انگشت، عدم ارسال در زمان مقرر یا معرفی نامزد‌ها در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشند موجب ابطال فرم‌ها خواهد شد و بدیهی است فرمهائیکه ناقص باشند مورد قبول واقع نمی‌شوند.
این فرم‌ها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس ازتحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهداری می‌شوند و تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
بدیهی است مسئولیت نهائی در خصوص ارائه پیشنهاد، تکمیل فرم، مهر و امضاء و تحویل آن به دبیرخانه مجمع بعهده هریک از اعضاء مجمع خواهد بود.

نشانی دبیرخانه مجمع: تهران – خیابان شیخ بهایی شمالی – کوچه دوازده متری سوم – پلاک ۴ – طبقه ۳ – واحد ۷ غربی

انتهای پیام/

نرم‌افزار اندرویدی مودم‌یار - ModemYar
مرکز خیریه نگهداری معلولین ذهنی نوشیروانی بابل
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
شرکت دانش بنیان ابررایانه طبرستان abarsoft.ir
محل تبلیغات شما
نظرات شما
+ نظردهید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بصیرآنلاین می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2020 BasirOnline website.
All rights reserved. Reproduction is permitted by referring to the source.