تاریخ :1398/12/07 8:48 AM
عزل و نصب‌های جدید در کابینه سعودی
پادشاه عربستان سعودی با صدور چند دستور، کابینه این کشور را ترمیم و تغییراتی در آن ایجاد کرد.

عزل و نصب‌های جدید در کابینه سعودیبه گزارش بصیرآنلاین به نقل از العربیه، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی با صدور چند دستور، کابینه این کشور را ترمیم کرد.

بر اساس دستورات پادشاه سعودی، سلیمان الحمدان، وزیر خدمات مدنی برکنار شد. ابراهیم العمر، رئیس سازمان عمومی سرمایه‌گذاری برکنار شد. وزارت خدمات مدنی منحل و به وزارت کار سعودی ملحق شد. سازمان ورزش به وزارت ورزش تبدیل شد. سازمان گردشگری به وزارت گردشگری تبدیل شد.

پادشاه سعودی دستور داد وزارت سرمایه گذاری تاسیس شود. شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل، وزیر ورزش، احمد الخطیب، وزیر گردشگری و ماجد القصبی همزمان به عنوان اطلاع رسانی و وزیر بازرگانی منصوب شد.

ترکی الشبانه وزیر اطلاع‌رسانی نیز برکنار شد. ماجد الحقیل، وزیر مسکن و امور شهر‌ها و روستا‌ها معرفی شد. خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری سعودی شد.

انتهای پیام/