تاریخ :1398/07/08 8:12 AM
تصویر روزنامه‌های ورزشی
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هشتم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

به گزارش بصیرانلاین، تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هشتم مهر ماه به رشته های مختلف ورزشی و به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

جو پلیسی شدید کالدرون در پرسپولیس/ روز جنجالی آقای رئیس/ کمیته انضباطی صدای سرخابی‌ها را درآورد

جو پلیسی شدید کالدرون در پرسپولیس/ روز جنجالی آقای رئیس/ کمیته انضباطی صدای سرخابی‌ها را درآورد

جو پلیسی شدید کالدرون در پرسپولیس/ روز جنجالی آقای رئیس/ کمیته انضباطی صدای سرخابی‌ها را درآورد

روزنامه‌های ورزشی پنجم مهر

روزنامه‌های ورزشی پنجم مهر

روزنامه‌های ورزشی پنجم مهر

روزنامه‌های ورزشی پنجم مهر

 

انتهای پیام/