تاریخ :1398/03/13 9:06 AM
گریه‌های مادری که در جنجال‌های رسانه‌ای گم شد!
میترا استاد تشییع و تدفین شد، اما گریه‌های مادر داغدارش در میان برخی از جنجال‌های رسانه ای گم شد.

گریه های مادر داغدار یک دختر که در جنجال رسانه ای گم شد! +فیلمبه گزارش بصیرآنلاین، صبح هفتم خرداد شلیک چند گلوله در طبقه هفتم برج آرمیتا در منطقه سعادت آباد تهران به یکی از مهمترین خبرهای این روزها تبدیل شد.

محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران که وزارت در آموزش و پرورش و معاونت ریاست جمهوری در دولت اصلاحات و همچنین سمت مشاور اقتصادی در دولت حسن روحانی تنها گوشه ای از کارنامه سیاسی اوست، بر اساس اعتراف خود، میترا استاد همسر دومش را به قتل رساند.

پس از این حادثه فضای سیاسی و رسانه ای معطوف به این واقعه شد به طوری که از لحظات اول وقوع قتل گمانه زنی های زیادی با ظن و زاویه دید و بعضا  قصد و غرض های مختلف از همه سو در فضای مجازی و حقیقی شنیده شد. سخن ها و تحلیل های مختلفی که  برخی تا حد تهمت و افترا به قاتل و به ویژه مقتول هم رسید.

جنجال و هیاهو پیرامون این پرونده به حدی زیاد شد که بسیاری فراموش کردند یک انسان کشته شده است! حتی تشییع و تدفین مقتول هم بسیار کمرنگ در رسانه ها بازتاب یافت و باید گفت اشک های مادر داغداری که فارغ از هر نگاه سیاسی دختر پاره تنش را از دست داده بود، دیده نشد، داغی که با تهمت ها به دخترش جانگدازتر هم شده است.

نکته‌ای که ذهن انسان را به خود مشغول می‌کند، تفاوت معنادار برخورد بخش قابل توجهی از فضای رسانه ای کشور با این پرونده در مقایسه با  پرونده های قتلی است که مقتول آن یک زن است .

انتهای پیام/