تاریخ :1398/01/20 9:07 AM
یک انتصاب در آبفای شهری مازندران
رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب وبرق مازندران معرفی شد

در حکمی از سوی مهندس جعفرزاده مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، مهندس حمیدرضا خدابخش پور از آب و فاضلاب شهری مازندران به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب  وبرق استان معرفی شد.

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، در بخشی از متن این حکم آمده است:

در راستای دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استانها و صورتجلسه شورای هماهنگی استان مازندران، بدین وسیله تا پایان سال 1398 به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب وبرق استان مازندران منصوب می شوید و آقای مهندس علیرضا آزادبر به عنوان جانشین رئیس شورا خواهد بود.

توفیق جنابعالی را در پیشبرد اهداف چشم انداز وزارت نیرو خواستارم.

گفتنی است مهندس خدابخش پور هم اکنون مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آب وفاضلاب شهری مازندران می باشد.