تاریخ :1397/03/09 7:56 AM
بیشترین سود از معامله با خدا
قرآن کریم به نکات بسیاری اشاره کرده که در گزارش زیر می‌توانید بیشترین و کمترین درصد سود از معامله با خداوند را بخوانید.

سود قرآنی چند درصد است + فیلم/ کمترین و بیشترین سود از معامله با خدابه گزارش بصیرآنلاین، همیشه در معامله کردن آنچه اهمیت دارد درصد سود و زیانی است که هر دو طرف قرارداد به آن واقف هستند. از این رو بیشترین و کمترین سود را حساب کرده و پس از آن وارد معامله خود می شود. در معامله های اُخروی و معامله با خداوند، همواره حضرت حق تعالی کمترین سود را دوبرابر، و بیشترین سود را هزاران برابر درنظر می گیرد.

انفاق و معامله با خداوند حکایت کسی که در راه خدا پول خرج می کند،یا آن کشاورزی است که یک دانه در دل زمین می کارد اما هزاران خوشه گندم درو می کند و برکتش را از خدا دریافت می کند. قرآن کریم در آیات خود به بهترین معامله با خداوند و بیتشرین سود را انفاق در راه خداوند می داند.

در ادامه می توانید، نکات قرآنی را با توضیح حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی مشاهده کنید.
00:00 00:59
کد ویدیو