تاریخ :1397/02/03 7:42 AM
محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد
مدیرکل سازمان زندان های استان تهران خبر آزادی محمد رضا رحیمی را تایید کرد.

مصطفی محبی مدیر کل زندان های استان تهران؛ خبر آزادی محمد رضا رحیمی معاون  احمدی نژاد را از زندان اوین تایید کرد.

کوروش روشن وکیل محمدرضا رحیمی، نیز در این ارتباط گفت: موکلم هفته گذشته در حالی که وارد چهارمین سال حبس شده بود برابر با مقررات قانونی در قالب آزادی مشروط از حبس خارج شده‌است.

گفتنی است مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی افرادی که حبس کمتر از ده سال دارند پس از سپری کردن یک سوم از مدت حبس می تواننداز آزادی مشروط استفاده کنند،وی حدود 4سال از 5سال محکومیت خود را گذرانده است.

انتهای پیام/